Verktøykista blir åpnet!

Oversetterens verktøykiste er vår blogg som presenterer vårt teknologiske arbeidsmiljø. I bloggen finner du korte presentasjoner av programmer, lengre artikler om problemløsning og tips og tricks for hvordan du kan anvende programmene på smarte måter. Bloggen har også en gloseliste der du enkelt kan sjekke hva terminologien betyr.

Det teknologiske arbeidsmiljøet i FLOSSLATIONs kontor i stor grad består av programmer som er basert på fri og åpen kildekode og som vi i løpet årene har funnet passer best for oss og våre behov. Vi anvender allmenne programmer til ulike formål, spesialistprogrammer for oversetterbehov og det som er midt i mellom der de passer.

Fri programvare (på engelsk free software) er basert på fire grunnleggende friheter:

  • friheten til å kjøre programmet til hvilken hensikt som helst
  • friheten til å studere og endre programmets kildekode
  • friheten til å distribuere kopier av det opprinnelige programmet og
  • friheten til å distribuere kopier av den endrede versjonen.

Åpen programvare (på engelsk open software) viser til programvare hvis kildekode er åpent tilgjengelig for alle på internett. Et slikt programvare er gratis å ta i bruk og distribuere, men bruk eller tilpassing av programmet eller dets kildekode eller videre bruk av tilpassede versjoner kan reguleres gjennom forskjellige lisenser.

Akronymet FLOSS, free/libre/open source software, brukes om programmer hvis kildekode er tilgjengelig for brukeren. Sammenlignet med en softwareutvikler som arbeider med dataspråklig kildekode bruker en oversetter menneskelige språk som sin kildekode. Språk er i bunn og grunn fritt og åpent for alle, alle har rett til å bruke, studere, endre og tilpasse det. Såvel koderens som oversetterens oppgave er å skrive ny kode eller tilpasse og endre en allerede eksisterende en.

På en solrik forvintersdag bestemte vi så å kombinere frihetens og åpenhetens filosofi med vår pasjon for språk og oversettelse, og slik ble FLOSSLATION født.