Tietosuojakäytäntömme

Yrityksemme ylläpitää asiakasrekisteriä, johon keräämme ja tallennamme asiakkuuteen liittyviä tietoja kuten asiakkaan nimen ja osoitteen, mahdollisesti myös puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen sekä muut sähköisessä viestinnässä käytetyt osoitteet. Tällaisten henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaalta saatuun suostumukseen (yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohta a alakohta) käyttää tietoja sovitun palvelun toimittamiseksi.

Asiakasrekisteriä ja henkilötietoja käsittelevät FLOSSLATIONin laskutuksesta, markkinoinnista ja kirjanpidosta vastaavat työntekijät Paraisilla. Emme luovuta asiakasrekisterimme tietoja kolmansille osapuolille.

Säilytämme asiakkaan henkilötiedot asiakassuhteen keston ajan ja poistamme ne asiakkuuden päätyttyä kun niihin liittyvien kirjanpitoaineistojen säilyttämisen määräaika päättyy. Manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa. Elektronista aineistoa säilytetään tietokoneen kovalevyllä ja sen varmuuskopiota ulkoisella tallennusvälineellä, jota säilytetään lukitussa tilassa. Asiakasrekisteriä tai sen osaa, jäljennöstä tai varmuuskopiota ei tallenneta internet-palvelimelle.

Käännöstoimeksiantoon voi toisinaan sisältyä arkaluontoisia henkilötietoja, esimerkiksi henkilötunnus tai terveystietoja. Käsittelemme näitä täyttääksemme sinun kanssasi tekemämme palvelusopimuksen, emme koskaan tallenna tällaisia tietoja asiakasrekisteriimme. Poistamme käännösmuisteistamme kaikki toimeksiantoihin sisältyvät henkilötiedot, kun toimeksiannon reklamaatioaika (14 vrk) on umpeutunut.

Sinulla on oikeus tulla unohdetuksi. Tämä tarkoittaa, että voit milloin tahansa pyytää meitä poistamaan tietosi, joita emme enää tarvitse täyttääksemme sinun kanssasi tekemämme palvelusopimuksen.

Voit milloin tahansa kysyä lisää tietosuojakäytännöistämme, vastaamme sinulle mielellämme.