Avainsana-arkisto: personvern

Personvernpolicyen vår

Vi opprettholder et kunderegister der vi samler og lagrer opplysninger angående kundeforholdet, for eksempel kundens navn og adresse, muligens også telefonnummer, e-postadresse og andre adresser for elektronisk kommunikasjon. Behandling av slike personopplysninger er basert på kundens samtykke (generell personvernfordning artikkel 6 nr. 1 bokstav a)) for å levere en avtalt tjeneste.

Kunderegisteret og personopplysningene blir behandlet at de ansatte hos FLOSSLATION i Pargas som er ansvarlige for fakturering, markedsføring og regnskap. Vi gir ikke opplysninger fra kunderegisteret vårt videre til tredjeparter.

Vi oppbevarer kundens personopplysninger så lenge som kundeforholdet varer og fjerner de når oppbevaringsfristen for regnskapsmateriale er over. Det manuelle materialet oppbevares i et lukket rum. Det elektroniske materialet oppbevares på harddisken på en datamaskin, sikkerhetskopien på en ekstern lagringsenhet, og begge av disse blir oppbevart i et lukket rum. Hverken kunderegisteret, deler av det eller sikkerhetskopier blir ikke lagret på en internetserver.

Noen ganger kan et oversettelsesoppdrag inneholde sensitive opplysninger som for eksempel personnummer eller opplysninger om helsetilstand. Vi behandler slike opplysninger for å oppfylle avtalen som vi har med deg som kunde, og vi lagrer aldri slike opplysninger i kunderegisteret vårt. Alle personopplysninger som inngår i oversettelsesoppdrag blir fjernet fra oversettelsesminnene når reklamasjonsfristen på oppdraget (14 dager) er gått ut.

Du har rett til å bli glemt. Dette betyr at du kan når som helst anmode oss om å fjerne opplysningene dine som vi ikke lenger trenger for å oppfylle tjenesteavtalen som vi har inngått med deg.

Du kan når som helst spørre oss mer om personvernpolicyen vår, vi svarer gjerne.