Avainsana-arkisto: GDPR

Personvernpolicyen vår

Vi opprettholder et kunderegister der vi samler og lagrer opplysninger angående kundeforholdet, for eksempel kundens navn og adresse, muligens også telefonnummer, e-postadresse og andre adresser for elektronisk kommunikasjon. Behandling av slike personopplysninger er basert på kundens samtykke (generell personvernfordning artikkel 6 nr. 1 bokstav a)) for å levere en avtalt tjeneste.

Kunderegisteret og personopplysningene blir behandlet at de ansatte hos FLOSSLATION i Pargas som er ansvarlige for fakturering, markedsføring og regnskap. Vi gir ikke opplysninger fra kunderegisteret vårt videre til tredjeparter.

Vi oppbevarer kundens personopplysninger så lenge som kundeforholdet varer og fjerner de når oppbevaringsfristen for regnskapsmateriale er over. Det manuelle materialet oppbevares i et lukket rum. Det elektroniske materialet oppbevares på harddisken på en datamaskin, sikkerhetskopien på en ekstern lagringsenhet, og begge av disse blir oppbevart i et lukket rum. Hverken kunderegisteret, deler av det eller sikkerhetskopier blir ikke lagret på en internetserver.

Noen ganger kan et oversettelsesoppdrag inneholde sensitive opplysninger som for eksempel personnummer eller opplysninger om helsetilstand. Vi behandler slike opplysninger for å oppfylle avtalen som vi har med deg som kunde, og vi lagrer aldri slike opplysninger i kunderegisteret vårt. Alle personopplysninger som inngår i oversettelsesoppdrag blir fjernet fra oversettelsesminnene når reklamasjonsfristen på oppdraget (14 dager) er gått ut.

Du har rett til å bli glemt. Dette betyr at du kan når som helst anmode oss om å fjerne opplysningene dine som vi ikke lenger trenger for å oppfylle tjenesteavtalen som vi har inngått med deg.

Du kan når som helst spørre oss mer om personvernpolicyen vår, vi svarer gjerne.

Tietosuojakäytäntömme

Yrityksemme ylläpitää asiakasrekisteriä, johon keräämme ja tallennamme asiakkuuteen liittyviä tietoja kuten asiakkaan nimen ja osoitteen, mahdollisesti myös puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen sekä muut sähköisessä viestinnässä käytetyt osoitteet. Tällaisten henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaalta saatuun suostumukseen (yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohta a alakohta) käyttää tietoja sovitun palvelun toimittamiseksi.

Asiakasrekisteriä ja henkilötietoja käsittelevät FLOSSLATIONin laskutuksesta, markkinoinnista ja kirjanpidosta vastaavat työntekijät Paraisilla. Emme luovuta asiakasrekisterimme tietoja kolmansille osapuolille.

Säilytämme asiakkaan henkilötiedot asiakassuhteen keston ajan ja poistamme ne asiakkuuden päätyttyä kun niihin liittyvien kirjanpitoaineistojen säilyttämisen määräaika päättyy. Manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa. Elektronista aineistoa säilytetään tietokoneen kovalevyllä ja sen varmuuskopiota ulkoisella tallennusvälineellä, joita molempia säilytetään lukitussa tilassa. Asiakasrekisteriä tai sen osaa, jäljennöstä tai varmuuskopiota ei tallenneta internet-palvelimelle.

Käännöstoimeksiantoon voi toisinaan sisältyä arkaluontoisia henkilötietoja, esimerkiksi henkilötunnus tai terveystietoja. Käsittelemme näitä täyttääksemme sinun kanssasi tekemämme palvelusopimuksen, emme koskaan tallenna tällaisia tietoja asiakasrekisteriimme. Poistamme käännösmuisteistamme kaikki toimeksiantoihin sisältyvät henkilötiedot, kun toimeksiannon reklamaatioaika (14 vrk) on umpeutunut.

Sinulla on oikeus tulla unohdetuksi. Tämä tarkoittaa, että voit milloin tahansa pyytää meitä poistamaan tietosi, joita emme enää tarvitse täyttääksemme sinun kanssasi tekemämme palvelusopimuksen.

Voit milloin tahansa kysyä lisää tietosuojakäytännöistämme, vastaamme sinulle mielellämme.