Avainsana-arkisto: åpenhet

Verktøykista blir åpnet!

Oversetterens verktøykiste er vår blogg som presenterer vårt teknologiske arbeidsmiljø. I bloggen finner du korte presentasjoner av programmer, lengre artikler om problemløsning og tips og tricks for hvordan du kan anvende programmene på smarte måter. Bloggen har også en gloseliste der du enkelt kan sjekke hva terminologien betyr.

Lue loppuun

Vi er FLOSS + translation = FLOSSLATION

I arbeid som oversetter trenger man selvsagt kompetanse i språk og kultur, men man må også kunne beherske ulike elektroniske verktøy. Av og til kan den hjelpende teknologien føre til uventede problemer: en fil som er laget med en programversjon lar seg ikke åpne i en annen versjon av det samme programmet, og noen ganger kan filen kun åpnes og brukes i det samme produsenteide programmet. FLOSSLATION sin løsning for å unngå slike problemer er å foretrekke åpne standarder som tillater ulike programvarer, filer og datasystemer til å brukes sammen.

Bedriften vår bruker til størst mulig grad verktøy som er basert på åpne og frie programvarer. Det engelske akronymet FLOSSfree/libre/open source software, står for programmer hvis kildekode er fritt tilgjengelig for brukeren. Kildekoden i fri programvare kan fritt studeres, endres og tilpasses til egne behov, og brukeren kan også distribuere den originale eller den tilpassete kildekoden videre. Kildekodens frihet anses som en grunnleggende frihet, på lik linje med ytringsfriheten. Den engelskspråklige verden fremhever dette ved å bruke ordet libre – det engelske ordet free betyr nemlig også gratis.

FLOSSLATION forbinder fri kildekode, åpenhet og oversettelsesvirksomhet: de menneskelige språkene er kildekoden i oversettelsesbransjen, og oversetterens arbeid er å skrive ny kode eller endre og tilpasse den allerede eksisterende koden. Menneskespråket er i bunn og grunn fritt og åpent, det hører til alle. Alle har rett til å bruke språket og studere, endre og tilpasse det. Å bruke språket og å distribuere det i alle former gagner både språkbrukerenes samfunn og språket selv.

Også sikkerheten er en sentral aspekt i åpen kildekode. Det er nesten umulig å gjemme skadelige programmer eller å etterlate sikkerhetshull i åpen kildekode. Derfor har vi valgt å bruke arbeids-PC-er som kjører Linux, satse på et WordPress-basert nettsted som blir kontinuerlig kontrollert og oppdatert og bruke en open source e-posttjenesteleverandør som står under sveitsisk personvernlovgivning. I byrået vårt fins det også en PC som ikke er koblet til internet, og selvfølgelig tar vi imot oversettelsesoppdrag på tradisjonell måte på papir.

Frihet, åpenhet og sikkerhet – det er FLOSSLATION i et nøtteskall.