Mange ordbøker og oppslagsverk, men bare én GoldenDict

Oversetterinna bladde i ordlistemappa si som var proppfull med ulike ordlister både på mer og mindre kjente språk. Der fantes gloselister for biologi, juridisk terminologi, byggebransjens ordlister – og til og med et par ølglossarer! ”Jeg skulle ønske det fantes en måte å ordne disse på!” sukka Oversetterinna.

Oversetterinna er selvsagt i arbetets medfør interessert i ordlister og glossarer. Mangfoldige oversettelsesprosjekter har etterlatt en dekkende samling av ulike ord- og termlister i form av såvel ren tekst, Word-dokumenter og PDF-filer samt spesifikke termdatabaser. Å søke en enkelt term er til tider veldig krevende, og Oversetterinna tenker stadig vekk hvordan man kunne samle alle ulike glossarer i ett. Når Oversetter K en dag fortalte om sitt GoldenDict-ordbokprogram oppdaget Oversetterinna at det kunne være en løsning til ordlisteproblemet hennes.

GoldenDict er et program der man kan søke såvel i separate ordbokfiler som nettsider. Programmet kan kombineres med rettskrivingsordbøker på ulike språk og til og med lydordbøker, og ordbøker og andre kilder kan grupperes for eksempel tematisk eller etter språk. Ordboka kan brukes enten tradisjonelt som et separat program eller som et popup-vindu som dukker frem når man klikker på et ukjent ord. Den eneste kjente svakhet er at det ikke går i bokhylla og står der side ved side med andre ordbøkene der.

GoldenDict er et relativt nytt bekjentskap så Oversetterinna kjenner ikke til alle programmets kriker og kroker og lang mindre behersker dem alle. Derfor har hun lekt mye med programmet for å lære å anvende det, og hun han studert hjelpesidene og brukerforumet nøye. En diskusjonstråd på brukerforumet beskrev hvordan man kan lage egne ordbøker – noe som gledet Oversetterinna veldig! Endelig kunne hun endre de mangslungene glossarfilene sine til en enhetlig GoldenDict-gyldig form!

De passelige ordbokfilene er vanlige tekstfiler med .dsl som filendelse. Tegnsettet i filene må være UTF-16. I begnnelsen av ordbokfilen kommer det en header på tre rader, for eksempel

#NAME "Ei pitte lita NO-EN ordliste" ← et beskrivende navn for ordboka
#INDEX_LANGUAGE "Finnish" ← kildespråk, altså oppslagsordets språk
#CONTENTS_LANGUAGE "English" ← målspråk, språket for oversettelsene

I tekstdelen kan man bruke enkle forematteringstagger, for eksempel [b] og [/b] for utheving, [i] og [/i] for kursiv tekst, [u] og [/u] for understreking.

Å forme alle de ulike ordlistene til GoldenDict-ordbokform kommer uten tvil til å ta tid, men Oversetterinna er i gang. Men hva hvis situasjonen er det motsatte og det ikke fins noen ferdige ordlister? Hvis det er en kilometerlang tekst å oversette og det ikke fins noen hjelpeglossar – kunne man skape ei egen ordliste ved å ekstrahere frem de viktigste termene i teksten?