Aihearkisto: suomeksi

Tietosuojakäytäntömme

Yrityksemme ylläpitää asiakasrekisteriä, johon keräämme ja tallennamme asiakkuuteen liittyviä tietoja kuten asiakkaan nimen ja osoitteen, mahdollisesti myös puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen sekä muut sähköisessä viestinnässä käytetyt osoitteet. Tällaisten henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaalta saatuun suostumukseen (yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohta a alakohta) käyttää tietoja sovitun palvelun toimittamiseksi.

Asiakasrekisteriä ja henkilötietoja käsittelevät FLOSSLATIONin laskutuksesta, markkinoinnista ja kirjanpidosta vastaavat työntekijät Paraisilla. Emme luovuta asiakasrekisterimme tietoja kolmansille osapuolille.

Säilytämme asiakkaan henkilötiedot asiakassuhteen keston ajan ja poistamme ne asiakkuuden päätyttyä kun niihin liittyvien kirjanpitoaineistojen säilyttämisen määräaika päättyy. Manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa. Elektronista aineistoa säilytetään tietokoneen kovalevyllä ja sen varmuuskopiota ulkoisella tallennusvälineellä, joita molempia säilytetään lukitussa tilassa. Asiakasrekisteriä tai sen osaa, jäljennöstä tai varmuuskopiota ei tallenneta internet-palvelimelle.

Käännöstoimeksiantoon voi toisinaan sisältyä arkaluontoisia henkilötietoja, esimerkiksi henkilötunnus tai terveystietoja. Käsittelemme näitä täyttääksemme sinun kanssasi tekemämme palvelusopimuksen, emme koskaan tallenna tällaisia tietoja asiakasrekisteriimme. Poistamme käännösmuisteistamme kaikki toimeksiantoihin sisältyvät henkilötiedot, kun toimeksiannon reklamaatioaika (14 vrk) on umpeutunut.

Sinulla on oikeus tulla unohdetuksi. Tämä tarkoittaa, että voit milloin tahansa pyytää meitä poistamaan tietosi, joita emme enää tarvitse täyttääksemme sinun kanssasi tekemämme palvelusopimuksen.

Voit milloin tahansa kysyä lisää tietosuojakäytännöistämme, vastaamme sinulle mielellämme.

FLOSS + translation = FLOSSLATION

Kääntäjän työssä tarvitaan paitsi kielten ja kulttuurien tuntemusta myös erilaisia elektronisia apuvälineitä. Teknologia voi toisinaan aiheuttaa odottamattomia ongelmia: tiedosto ei aina avaudu käsiteltäväksi ongelmitta, jos se on tehty saman ohjelman eri versiolla, ja toisinaan yhdellä omisteisella ohjelmalla luotua tiedostoa ei voi edes avata toisella ohjelmalla. FLOSSLATIONin ratkaisu tällaisten käytännön ongelmien välttämiseksi on käyttää avoimia standardeja, jotka mahdollistavat erilaisten ohjelmistojen, tiedostojen ja tietojärjestelmien yhteensopivuuden.

Yrityksemme käyttää mahdollisimman paljon vapaita ja avoimeen lähdekoodiin perustuvia työkaluja. Englanninkielinen kirjainlyhenne FLOSS, free/libre/open source software, tarkoittaa ohjelmia, joiden lähdekoodi on käyttäjän saatavilla. Vapaiden ohjelmien lähdekoodia voi tarkastella, muuttaa ja muokata omiin tarpeisiin sopivaksi, ja käyttäjä voi myös jakaa alkuperäistä tai muokkaamaansa lähdekoodia edelleen. Lähdekoodin vapautta pidetään sananvapauden kaltaisena perustavanlaatuisena vapautena, mitä englanninkielisessä maailmassa korostetaan sanalla libre – englannin sana free kun tarkoittaa myös ilmaista.

FLOSSLATION yhdistää lähdekoodin vapauden ja avoimuuden sekä käännöstoiminnan: ihmiskielet ovat käännösalan lähdekoodeja, ja kääntäjän työ on kirjoittaa uutta tai muokata ja muuttaa jo olemassa olevaa koodia. Ihmiskieli on pohjimmiltaan vapaata ja avointa, se kuuluu kaikille. Kaikilla on vapaus käyttää kieltä, tutkia ja muuttaa sitä. Sekä kielenkäyttäjien yhteisö että kieli itse hyötyvät siitä, että kieltä käytetään ja levitetään eri muodoissa.

Keskeistä avoimessa lähdekoodissa on myös sen turvallisuus. Avoimeen lähdekoodiin on lähes mahdotonta piilottaa haittaohjelmia tai jättää sinne tietoturva-aukkoja. Siksi työkoneidemme käyttöjärjestelmänä on Linux, WordPress-pohjaista verkkosivustoamme valvotaan ja päivitetään jatkuvasti, ja avoimeen lähdekoodiin ja avoimiin standardeihin perustuva sähköpostijärjestelmämme noudattaa henkilötietojen ja yksityisyyden suojaa kunnioittavaa Sveitsin tietosuojalainsäädäntöä. Toimistossamme on myös tietokone, joka ei ole lainkaan yhteydessä internetiin, ja otamme tietysti vastaan myös perinteiseen tapaan paperilla olevia käännöstöitä.

Vapaus, avoimuus ja turvallisuus – FLOSSLATION pähkinänkuoressa.

Vapaus

Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä.

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, 1. artikla (1948)