Aihearkisto: på norsk

Vi er FLOSS + translation = FLOSSLATION

I arbeid som oversetter trenger man selvsagt kompetanse i språk og kultur, men man må også kunne beherske ulike elektroniske verktøy. Av og til kan den hjelpende teknologien føre til uventede problemer: en fil som er laget med en programversjon lar seg ikke åpne i en annen versjon av det samme programmet, og noen ganger kan filen kun åpnes og brukes i det samme produsenteide programmet. FLOSSLATION sin løsning for å unngå slike problemer er å foretrekke åpne standarder som tillater ulike programvarer, filer og datasystemer til å brukes sammen.

Bedriften vår bruker til størst mulig grad verktøy som er basert på åpne og frie programvarer. Det engelske akronymet FLOSSfree/libre/open source software, står for programmer hvis kildekode er fritt tilgjengelig for brukeren. Kildekoden i fri programvare kan fritt studeres, endres og tilpasses til egne behov, og brukeren kan også distribuere den originale eller den tilpassete kildekoden videre. Kildekodens frihet anses som en grunnleggende frihet, på lik linje med ytringsfriheten. Den engelskspråklige verden fremhever dette ved å bruke ordet libre – det engelske ordet free betyr nemlig også gratis.

FLOSSLATION forbinder fri kildekode, åpenhet og oversettelsesvirksomhet: de menneskelige språkene er kildekoden i oversettelsesbransjen, og oversetterens arbeid er å skrive ny kode eller endre og tilpasse den allerede eksisterende koden. Menneskespråket er i bunn og grunn fritt og åpent, det hører til alle. Alle har rett til å bruke språket og studere, endre og tilpasse det. Å bruke språket og å distribuere det i alle former gagner både språkbrukerenes samfunn og språket selv.

Også sikkerheten er en sentral aspekt i åpen kildekode. Det er nesten umulig å gjemme skadelige programmer eller å etterlate sikkerhetshull i åpen kildekode. Derfor har vi valgt å bruke arbeids-PC-er som kjører Linux, satse på et WordPress-basert nettsted som blir kontinuerlig kontrollert og oppdatert og bruke en open source e-posttjenesteleverandør som står under sveitsisk personvernlovgivning. I byrået vårt fins det også en PC som ikke er koblet til internet, og selvfølgelig tar vi imot oversettelsesoppdrag på tradisjonell måte på papir.

Frihet, åpenhet og sikkerhet – det er FLOSSLATION i et nøtteskall.

Personvernpolicyen vår

Vi opprettholder et kunderegister der vi samler og lagrer opplysninger angående kundeforholdet, for eksempel kundens navn og adresse, muligens også telefonnummer, e-postadresse og andre adresser for elektronisk kommunikasjon. Behandling av slike personopplysninger er basert på kundens samtykke (generell personvernfordning artikkel 6 nr. 1 bokstav a)) for å levere en avtalt tjeneste.

Kunderegisteret og personopplysningene blir behandlet at de ansatte hos FLOSSLATION i Pargas som er ansvarlige for fakturering, markedsføring og regnskap. Vi gir ikke opplysninger fra kunderegisteret vårt videre til tredjeparter.

Vi oppbevarer kundens personopplysninger så lenge som kundeforholdet varer og fjerner de når oppbevaringsfristen for regnskapsmateriale er over. Det manuelle materialet oppbevares i et lukket rum. Det elektroniske materialet oppbevares på harddisken på en datamaskin, sikkerhetskopien på en ekstern lagringsenhet, og begge av disse blir oppbevart i et lukket rum. Hverken kunderegisteret, deler av det eller sikkerhetskopier blir ikke lagret på en internetserver.

Noen ganger kan et oversettelsesoppdrag inneholde sensitive opplysninger som for eksempel personnummer eller opplysninger om helsetilstand. Vi behandler slike opplysninger for å oppfylle avtalen som vi har med deg som kunde, og vi lagrer aldri slike opplysninger i kunderegisteret vårt. Alle personopplysninger som inngår i oversettelsesoppdrag blir fjernet fra oversettelsesminnene når reklamasjonsfristen på oppdraget (14 dager) er gått ut.

Du har rett til å bli glemt. Dette betyr at du kan når som helst anmode oss om å fjerne opplysningene dine som vi ikke lenger trenger for å oppfylle tjenesteavtalen som vi har inngått med deg.

Du kan når som helst spørre oss mer om personvernpolicyen vår, vi svarer gjerne.

Frihet

Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.

Verdenserklæringen om menneskerettighetene, artikkel 1 (1948)